Pravno obvestilo in splošni pogoji


Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.memon-prsuti.com.

Lastnik spletnega mesta in domene www.memon-prsuti.com je MEMMO Skupaj d.o.o. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last MEMMO Skupaj d.o.o. in je informativne narave.

Omejena odgovornost
MEMMO Skupaj d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani.
Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.
Niti MEMMO Skupaj d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Prav tako MEMMO Skupaj d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last MEMMO Skupaj d.o.o., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.
Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://memon.si v omejenem številu za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice v najširšem pomenu. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena brez pisnega dovoljenja MEMMO Skupaj d.o.o.

Varstvo osebnih podatkov
MEMMO Skupaj d.o.o. bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh https://memon.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Cene

Cene vključujejo DDV (9,5% ali 22%).

Izdaja računa

MEMMO Skupaj d.o.o. po izvedbi spletnega plačila kupcu pošlje tudi račun, in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca, ki je naveden v postopku nakupa. V primeru, da kupec opravi osebni prevzem dokumentacije, prejme natisnjen račun ob njenem prevzemu.

Spoštovanje določb pravnega obvestila
Vstop na spletno stran https://memon.si/ pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo.

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov
Upravljavec zbirke osebnih podatkov: MEMMO Skupaj d.o.o., Lesno Brdo 2c, 1354 Horjul, gustare@memon.si, 051399768.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v MEMMO Skupaj d.o.o. je imenovan/a Zoran Memon.

Kontakt: gustare@memon.si

 • Namen obdelave osebnih podatkov: MEMMO Skupaj d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznikov. Navedeni osebni podatki se hranijo v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika. Osebnih podatkov MEMMO Skupaj d.o.o. ne bo posredoval tretjim osebam. V okviru obdelave osebnih podatkov imajo prijavljene osebe pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihove dopolnitve oz. popravka ali omejitve obdelave. V tem primeru je temelj za obdelavo osebnih podatkov osebna privolitev oseb, zato lahko to privolitev kadarkoli prekličejo, kar bo upoštevano za naprej.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebna privolitev v skladu s 7. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov * osebnih podatkov, če obstajajo: Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Na MEMMO Skupaj d.o.o. bodo z njimi seznanjeni zgolj zaposleni, ki skrbijo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki  se bodo hranili trajno v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov MEMMO Skupaj d.o.o. Lesno Brdo 2c, 1354 Horjul, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave. Zaradi narave in namena obdelave pa ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma kako drugače sporočiti, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na podano zahtevo bo MEMMO Skupaj d.o.o. odgovoril v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.
 • Dodatne informacije:
 • Zagotovitev osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika.
 • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. 

* Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.